Sari Saltuk

Dugo mi je trebalo da procesuiram svoj prošlogodišnji boravak u Albaniji. Bilo je to kao hodočašće, iako nisam krenuo sa tom namjerom, a ispalo je kao da je bilo ono što nazivamo poziv iz srca. Cijeli put autom sam razvukao do Grčke i kao nenamjerno u povratku ostavio Tiranu i Bektashi centar za kraj. Na…

Read More

Bosna šaptom pade …

… Možemo sada istumačiti psihiku bosanskih bogomila u toj dobrovoljnoj islamizaciji.  Ogorčeni na katolike i pravoslavne, kao na idolopoklonike, proganjani od kralja Tomaša ( vidi moj komentar 1) i nasilno obraćani u rimsku vjeru, omraženi kod Srba kao ‘bezbožni i bledivi babuni’, obezglavljeni jer je mnoga vlastela bila posječena, a strojnici, prognani u Hum, izgubiše se,…

Read More