Damir Saciragic

Damir Šaćiragić je slobodni istraživač historije vidljive i nevidljive Bosne.

Već dugi niz godina istražuje zamršenosti porijekla naših naroda.

Promoviše kulturnu baštinu i historijsko nasljedje BiH i priča o svijetu koji nas okružuje, nevidljivom našem oku, ali bliskom našem srcu.

71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

E-mail
 dragonchridhe@gmail.comluxury dragon logo design concept template 

https://thebigstonesphere.com/