Baš ima posla oko ovog, dodavati ću pomalo opise i dokumentaciju.

Ako imate još informacija šaljite …

Abri/Arbi

Autariatae

Atintani

Albani

Amantini

Andizetes

Ardiaei ili Ardijejci

Posljednji Ilirski kralj koji je ujedinio Ilirska plemena, Agron 250–231 BC, otrovan je crnim vinom …

Pilgrimage into the Dragon nest …


Autariatae ili Autairati

Azali

Baridustae

Balaites

Bathiatae

Breuci

Prvi antički pisac koji je spomenuo ilirsko pleme Breuke bio je Strabon (64. p.n.e – 20. n.e) u svojoj “Geografiji” prilikom nabrajanja “panonskih naroda”, kako ih je nazivao. Naziv Breuci našao u izvještajima rimskog vojskovođe Oktavijana iz perioda Batonovog ustanka, vođenog od 6. do 9. godine. Poznato je da su plemena koja su bila predvodinici ustanka živjela u dolini rijeke Save, u prvom redu Breuci i Amantini. Breuci su naseljavali prostor antičke Donje Panonije, južno od plemena Amanita a sjeverno od plemena Dezitijata. Ušće rijeke Bosne i okolno područje bila su zapadna granica Breuka i na istok se teritorij prostirao sve do Sirmijuma (Sremska Mitrovica). Sjeverna granica predstavljala je prostor oko rijeke Vuke u Slavoniji.

Bylliones

Cavii

Ceraunii

Chelidones

Colapiani

Dalmati

Daorsi

Daorson Stolac43°4′59″N 17°58′0″E

U Stocu je 80 tih postojala rock grupa Daorsi sa pjevačem Djemom Morisonom …

Dardani

Dassaretii

Dauni

Deraemestae ill Deraemistae su nazivali plemena :

Oxuaioi

Ozuaei ili Ozuaioi ili Oxuaioi 

Hemasini

Hemasini ili Hippasinoi 

Arthitae

Arthitae 

Armistae

Armistae 

Deretini

Daesitiati, Dezijatiti, Dasitijati, Dadagiri

Priča o Batonu i Debelom brdu u Sarajevu slijedi …

Deuri ili Derbanoi

Ditiones

Docleatae 

Dyestes ili Dyestae

Enchelei

Endirudini ili Interphrourinoi

Grabaei

Glintidiones

Histri

Japodi

Jasi

Kinambroi

Labeates

Lapodi

Liburni

kako su se nazivali Caulici, Mentori, Syopii i Hythmitae,

a po pjesniku i bibliotekaru ( Kallimachos; c. 310 BC – c. 240 BC ) Callimachus – u i

Mentores, Hymanes, Enchealae, Peucetias i Ismeni

Mazaei

Melcumani ili Merromenoi ili Melkomenioi

Messapii

Narensi ili Narensii ili Narensioi

Osseriates

Pannonii

Parthini ili Partheni

Peucetii

Penestae

Pirustae ili Pyrissaei

Plereji

Sasaei

Sardeates ili Sardiotai

Scirtari ili Scirtones

Segestani

Selepitani

Siculotae ili Sikoulotai

PleraeiPlarioiPyraeiPleraioiPlaraioi ili Palarioi

Taulantii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s