Walter Bowman Russell bio je impresionistički američki slikar, kipar,samouki filozof, muzičar, autor i graditelj. New York Herald Tribune nazvao ga je “modernim Leonardom”, renesansnim čovjekom dvadesetog vijeka. Iako su ga smatrali polimatom, Russell nije bio akademik.

Kako kaže taj naš Walter Russell materija se stvara mehaničkom kretanjem sferičnih kružnih talasa svjetlosti.
Kružni talas nastaje kao interakcija dva tipa talasa koji sudaranjem stvaraju sistem rezonancije.
Svjetlost se kompresuje stvara efekat Anode, a energija pritiska se oslobadja i stvara efekat Katode, čime se ostvaruju uslovi za stvaranje materije.
Pogledajte jednostavna objašnjenja na :


Ako dva sferična kruzna talasa postignu savršenu rezonanciju i to se desi u odredjenim sferama Vesica Piscis u ljudskom tijelu rezultati su nevjerovatni, odnosno pamtite ih čitav zivot.
Sacred Geometry on the Human body
Prilikom stapanja savršene rezonance u Vesica Piscis sferama u ljudskom tijelu ili van njega počinje proces stvaranja novih oblika, rezonancije, novih svjetova.

Dolazi do stvaranja hemije, koja u odredjenim slučajevima stvara i savršene oblike, a u odredjenim Vesica Piscis dijelovima našeg tijela stvara materiju, odnosno novi oblik života.
Hemiju koju prepoznajete i želite zadržati, pamtite do kraja života, ali je nemožete objasniti i jako teško je prenosite drugima, koliko god to žarko željeli.
Zato imate moju toplu preporuku da probate malo više educirati svoje srce.
Srce komunicira drugačije, na drugačijoj rezonanci.

Poznati francuski matematičar i polimat Blaise Pascal kreator prvih kalkulatora, preteća današnjih kompjutera u svojoj knjizi „Logika Srca“ napisao je da srce razumije ono što razum nikad neće moći.

Srce razumije ono što naš razum ne može, kaže naš Pascal.

Morate biti pažljivi kad je ova knjiga u pitanju jer je inkvizicija pravila editovana izdanja, da bi je prilagodila svojim ciljevima. Najbolje da pitate svoje srce koja je prava, srce zna.

Pogledajte simpatični video o Pascal-ovom životu.


Lijep dan Vam želim i da Vam se hemija dešava što češće …

9 replies on “Osnovi hemije

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s