i284008264536152069__szw480h1280_

Na sabahu ovom plahom mi dodje kako mogu zorno vidjeti našu
rahmetli Isidoru.
I vidjeh kako je mladu i plahu,  mlado dilberće u mundiru na doksatu bihuzuri išaretom :
Džanum Isidoro, hurijo dženentska, beli ti djahkad na um padne, ćuna na sabahu…
I dok se ko biva belćim plaho ibreti, na budžaku usana osmjeh joj zatitra.
Duša joj se razgali, ko da ašik esrar hap popi, a čevrma joj na vjetru zavijori, te malo zatetura, pa stade i čevrmu nakurika.
Pogleda ga ispod oka i halali mu ašćare iako je bila ko da je damla strefila.
Halali i binedži suvariji i bekriji na šiltetu i handžiji pored hana njegovog
što se šeretski popišmaniše,
te ko iz šešana u behutu hitro kući svojoj pohita niz kaldrmu u haljini od džambasma, ibrišimom opervaženu.
Ko da je neko kandžijom potjera o ašiku pjesme u diman da tefteri…
Damir Šaćiragić – 2018


BOSANSKI JEZIK, GOVOR, STIL – Isidora Sekulić, 1941

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s