Osuda bosanske hereze

Kardinal Juan de Torquemada,( amidja zloglasnog španjolskog velikog inkvizitora Tomása de Torquemade), a evo i sličice, vidi se fin neki čovjek, nam  je 1461. godine sastavio popis kako ih je nazvao “pedeset zabluda manihejskih u Bosni”. Ovaj dokument je bio osnova za osudu Crkve bosanske za herezu i poziv na konačni obračun sa njenim sljedbenicima,…

Read More