Osuda bosanske hereze

Kardinal Juan de Torquemada, evo i sličice, vidi se fin neki čovjek … a bio je i amidja zloglasnog španjolskog velikog inkvizitora Tomás de Torquemada, je 1461. godine sastavio popis kako ih je nazvao “pedeset zabluda manihejskih u Bosni”. Ovaj dokument je bio osnova za osudu crkve Bosanske za herezu i poziv na konačni obračun…

Read More